3 izobraževanja ANIMALIS: 1. Okoljski mastitis, primer kmetije in ključni ukrepi za izboljšanje rezultatov

27. 5. 2021
3 izobraževanja ANIMALIS: 1. Okoljski mastitis, primer kmetije in ključni ukrepi za izboljšanje rezultatov
Čiščenje in razkuževanje vimena pred molžo (ANIMALIS D.O.O.)

ANIMALIS s CID LINES vabi na tri izobraževanja o mastitisu

V Animalisu skupaj s podjetjem CID LINES pripravljamo webinarje na temo mastitisa. Z njimi želimo veterinarjem približati potek molže in pristop k preventivnim ukrepom na kmetiji.

Webinarji bodo organizirani v obliki delavnic, interaktivno, z aktivno udeležbo prisotnih. Po možnosti se naj isti veterinar udeleži vseh treh webinarjev.

Webinarje bo vodila Josephine Verhaeghe, dr. vet. med, strokovnjakinja za mastitis iz podjetja CID LINES.

Organizirani bodo trije webinarji, tri zaporedne četrtke, ob 19.30. Trajali bodo okoli 1,5 ure.

1 WEBINAR: 27. 5. 2021: Okoljski mastitis, primer kmetije in ključni ukrepi za izboljšanje rezultatov
Ogled dogodka v živo v aplikaciji Microsoft Teams

2 WEBINAR: 3. 6. 2021: Nalezljivi mastitis, primer kmetije in praktični koraki in nasveti rejcu
Ogled dogodka v živo v aplikaciji Microsoft Teams

3 WEBINAR: 10. 6. 2021: Robotska molža, ključni izzivi  in  parametri za spremljanje delovanja robota
Ogled dogodka v živo v aplikaciji Microsoft Teams

Prepričani smo, da vam bodo webinarji omogočili boljši vpogled v dogajanje na kmetiji in kvalitetnejši izbor primernih ukrepov za preprečevanje mastitisa.

Pri Veterinarski zbornici Slovenije je vsak webinar ocenjen z _0,2_ točke.
Izobraževanje je brezplačno.

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.

Animalis, d.o.o.

Keno M1 (ANIMALIS D.O.O.)
Keno M1 (ANIMALIS D.O.O.)
Nalezljivost mastitisa (ANIMALIS D.O.O.)
Nalezljivost mastitisa (ANIMALIS D.O.O.)
ANIMALIS D.O.O.
ANIMALIS D.O.O.
Molzišče (ANIMALIS D.O.O.)
Molzišče (ANIMALIS D.O.O.)
Razkuževanje po molži (ANIMALIS D.O.O.)
Razkuževanje po molži (ANIMALIS D.O.O.)