3 izobraževanja ANIMALIS: 3. Robotska molža, ključni izzivi in parametri za spremljanje delovanja robota

10. 6. 2021
3 izobraževanja ANIMALIS: 3. Robotska molža, ključni izzivi  in  parametri za spremljanje delovanja robota
Molzišče (ANIMALIS D.O.O.)

ANIMALIS s CID LINES vabi na tri izobraževanja o mastitisu

V Animalisu skupaj s podjetjem CID LINES pripravljamo webinarje na temo mastitisa. Z njimi želimo veterinarjem približati potek molže in pristop k preventivnim ukrepom na kmetiji.

Webinarji bodo organizirani v obliki delavnic, interaktivno, z aktivno udeležbo prisotnih. Po možnosti se naj isti veterinar udeleži vseh treh webinarjev.

Webinarje bo vodila Josephine Verhaeghe, dr. vet. med, strokovnjakinja za mastitis iz podjetja CID LINES.

Organizirani bodo trije webinarji, tri zaporedne četrtke, ob 19.30. Trajali bodo okoli 1,5 ure.

1 WEBINAR: 27. 5. 2021: Okoljski mastitis, primer kmetije in ključni ukrepi za izboljšanje rezultatov
 

2 WEBINAR: 3. 6. 2021: Nalezljivi mastitis, primer kmetije in praktični koraki in nasveti rejcu
 

3 WEBINAR: 10. 6. 2021: Robotska molža, ključni izzivi  in  parametri za spremljanje delovanja robota

Ogled dogodka v živo v aplikaciji Microsoft Teams

Prepričani smo, da vam bodo webinarji omogočili boljši vpogled v dogajanje na kmetiji in kvalitetnejši izbor primernih ukrepov za preprečevanje mastitisa.

Pri Veterinarski zbornici Slovenije je vsak webinar ocenjen z _0,2_ točke.

Izobraževanje je brezplačno.

Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.

Animalis, d.o.o.

Molzišče (ANIMALIS D.O.O.)
Molzišče (ANIMALIS D.O.O.)
Prikaz nalezljivi mastitis (ANIMALIS D.O.O.)
Prikaz nalezljivi mastitis (ANIMALIS D.O.O.)
Keno M1 (ANIMALIS D.O.O.)
Keno M1 (ANIMALIS D.O.O.)
Razkuževanje po molži (ANIMALIS D.O.O.)
Razkuževanje po molži (ANIMALIS D.O.O.)
Čiščenje in razkuževanje vimena pred molžo (ANIMALIS D.O.O.)
Čiščenje in razkuževanje vimena pred molžo (ANIMALIS D.O.O.)

3 izobraževanja ANIMALIS: 1. Okoljski mastitis, primer kmetije in ključni ukrepi za izboljšanje rezultatov