Generalna skupščina FVE

10. 6. 2021 - 12. 6. 2021
Generalna skupščina FVE

Zasedanje Generalne skupščine FVE in razpis za kandidacijski postopek

Iizvršna direktorica FVE Nancy De Briyne, DVM, v zadevi junijskega zasedanja Generalne skupščine Zveze veterinarjev evrope, članice FVE poziva k kandidiranju v Upravni odbor FVE. 

Na zasedanju Generalna skupščina FVE, ki bo potekalo 10. in 12. junija 2021, bo glasovanje o dvoletnem mandatu upravnega odbora FVE, ki ga sestavljajo predsednik in štirje podpredsedniki FVE. Statut FVE omogoča, da lahko trenutni člani Upravnega odbora ponovno kandidirajo.
 
Organizacije članice FVE, ki želijo nominirati enega ali več kandidatov za volitve predsednika in podpredsednikov FVE za obdobje 2021 - 2023, so vabljene, da svoje nominacije pošljejo sekretariatu FVE. Imenovanja morajo prispeti v sekretariat FVE najkasneje 8 tednov pred sestankom. Rok je četrtek, 15. aprila do 24:00. 

Imenovanja morajo vključevati:

  • ime organizacije-članice FVE, ki je kandidirala;
  • položaj (predsednik ali podpredsednik), za katerega je kandidat nominiran;
  • življenjepis in motivacijsko pismo kandidata;
  • Izpolnjeno izjava o interesih

Predpisi FVE

Povezava do Strategije Združenja veterinarjev Evrope 2021 - 2025