Predstavitev bikov za osemenjevanje za leto 2021 in novosti v izvajanju rejskih programov v organizaciji Osemenjevalnega centra Preska, KGZS-Zavod LJ

24. 2. 2021
Predstavitev bikov za osemenjevanje za leto 2021 in novosti v izvajanju rejskih programov v organizaciji Osemenjevalnega centra Preska, KGZS-Zavod LJ

Povabilo na predavanje Predstavitev bikov za osemenjevanje za leto 2021 in novosti v izvajanju rejskih programov v organizaciji Osemenjevalnega centra Preska, KGZS-Zavod LJ

Matic Rigler, mag. Marko Čepon, asist.dr. Mojca Voljč, izr.prof.dr. Marija Klopčič, Jože Smolinger, strokovni vodje za posamezne pasme, bodo 24. 2. ob 17 uri preko programa Zoom, predstavili plemenske bike iz Kataloga bikov 2021, namenjenih za osemenjevanje. Poleg predstavitve bikov, bodo predstavili tudi novosti iz rejskih programov za posamezno pasmo. Mag. Janez Kunc bo predstavil novosti v proizvodnji zamrznjenega bikovega semena in rezultate uspešnosti osemenjevanja v Sloveniji.

V predavanju bodo povzete lastnosti bikov, pomembne pri odločitvi odbire primernega bika za osemenjevanje glede na lastnosti plemenice. Predstavljene bodo tudi novosti v izvajanju rejskih programov in cilji posamezne rejske organizacije, ki jih želijo z odbiro in uporabo bikov v naših rejah, doseči. Na koncu bodo predstavljene novosti v proizvodnji zamrznjenega bikovega semena in uspešnost osemenitev v Sloveniji.

Udeležencem predavanja pripada 0,5 točke iz naslova strokovnega izpopolnjevanja veterinarjev.

Povezava do dogodka:

https://us02web.zoom.us/j/85468129296?pwd=bUtSdmlYb3A5a1ArTXBDTGFUd1Jvdz09

Meeting ID: 854 6812 9296

Passcode: 466904

Povezava na PROGRAM